KAMMYの日記

2018年09月22日(土) 一大懸案無事?終了

 仕事上の懸案が無事片付いて。

 HUB名掛丁でベガルタ戦も。。。負け。。。


 < 過去  INDEX  未来 >


KAMMY [MAIL] [HOMEPAGE]

My追加
エンピツユニオン